Palvelumuotoilu

Lahti City

Vetovoimaisia Lahden kaupunkikokemuksia

Creadesign kehittää yhteistyössä Rambollin kanssa Lahden keskustaa. Yhdessä Lahden kaupungin kanssa arvioidaan tulevaisuuden keskustan käyttäjien tarpeita katutiloissa ja katutilan käytettävyydelle. Creadesignin monivuotinen kokemus, laaja-alainen käyttäjäymmärrys ja asiantuntijuus muotoilun hyödyntämisestä kaupungin kehittämisessä antavat erinomaiset edellytykset arvioida ja kehittää käyttäjille elämyksellisiä ratkaisuja tiukoissa reunaehdoissa liikenteellisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti. Työn tuloksena valmistuu Lahden keskustan liikenteellinen ja toiminnallinen yleissuunnitelma sekä kaupunkikuvallinen ja kunnallistekninen yleissuunnitelma.

Apteekin palvelu, Yliopiston Apteekki 2005-2007

Apteekin palvelukokemuksen kehittäminen

Yhteistyössä Yliopiston Apteekin kanssa Creadesign muotoili asiakkaan palvelukokemuksen uudelleen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Tavoitteina oli tilankäytön optimointi, ruuhkan vähentäminen, intimiteettisuojan kohentaminen ja työntekijöiden stressaavan tilanteen rauhoittaminen. Projektissa suunniteltiin myös uusi reseptikalustesarja Yliopiston Apteekille. Palvelukonsepti on käytössä useissa kohteissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön Esteettömyyshanke 2002

Tarvekartoitus liikennepalvelun kehitykselle

Creadesign tutki ’Tulevaisuuden kaukoliikennebussin’ kehityksen näkökulmia. Tutkimus sisälsi käyttäjien kokemusten kartoitusta, monenlaisten toimimisesteiden, erityistoiveiden ja -vaatimusten huomiointia, sekä liikennevälineiden kehitys-suunnan tutkimista ja ideointia. Tutkimus oli osa Liikenneministeriön Esteettömyyshanketta, ja sen tarkoitus oli avata keskustelu kaukoliikennebussin eri käyttäjäryhmien, liikennetoimijoiden, suunnittelijoiden ja viranomaisten välille. Creadesignin työn tuloksena syntyi tutkimus, joka avasi keskustelun käyttäjäystävällisen kaukoliikenteen bussin kehityksestä.

Matkakeskus 1999-2003

Matkustuspalveluiden käyttökokemuksen kehittäminen

Creadesign vastasi valtakunnallisen matkakeskusverkon visuaalisen identiteetin muotoilusta. Projektissa selvitettiin opastejärjestelmiin liittyvät tarpeet,  suunniteltiin infografiikka (kylttien, infotaulujen ja muiden opasteiden visuaalinen ohjeistus) ja ohjeistettiin visuaalisen ilmeen soveltaminen eri kohteissa. Creadesign tutki ja kehitti myös matkakeskusten estettömyyttä ja saavutettavuutta, sekä valvoi toteutusta ja konsultoi jatkon kehitystä.