Creadesignista luovia ratkaisuja laadun kehitykseen ja optimointiin.

Strateginen konsultointi

Strateginen konsultointi

Luomme kilpailukykyä muotoiluajattelun ja muotoilun menetelmien avulla. Vahvan käyttäjäymmärryksen pohjalta konkretisoimme vision ja strategian. Lisäämme asiakkaidemme muotoilu-
osaamista.

Palvelujen kehittäminen

Palvelujen kehittäminen

Kehitämme vetoavia palvelukokemuksia ja kaupunkiympäristöjä. 
Tutkimme ja analysoimme palvelukokemukseen vaikuttavia tekijöitä, luomme vision tulevaisuudesta ja suunnittelemme toteutuksen.

Tuotemuotoilu

Tuotemuotoilu

Satojen projektien kokemuksella vastaamme tuotekehityksestä käyttäjien ja kehitystarpeiden tutkimisesta tuotesuunnitteluun ja tuotantoon viemiseen asti.

IPR -myynti

IPR -myynti

Luomme innovaatioita tarpeiden pohjalta. Lisensoimme innovaatioita ja mallisuojia kohteista, jotka ovat vetoavia ja miellyttäviä käyttää sekä ympäristöystävällisiä toteuttaa. Ota yhteyttä!